Višokovo

22. Halubajski karneval – OPĆINA VIŠKOVO

Poštovani,

Osobita nam je čast pozvati Vas na 22. HALUBAJSKI KARNEVAL – NOĆNI KARNEVAL koji će
se održati u subotu 21. siječnja 2023. godine s početkom u 17.00 sati.
Posebno zadovoljstvo bi nam bilo da se na našem 22. HALUBAJSKOM KARNEVALU pridružite
maškaranoj povorci kao naši gosti.
U šatoru na parkiralištu Milihovo na Viškovu s početkom u 15.00 sati održat će se prijem
vođa grupa s načelnicom Općine Viškovo, Sanjom Udović.
Ukoliko ćete nas počastiti svojom nazočnošću na našem karnevalu, molimo Vas da nas
pravovremeno obavijestite.
Za sve informacije možete se obratiti u Turističku zajednicu Općine Viškovo, Viškovo 31,
51216 Viškovo, Marini Jurić na tel: 257-591, mob: 091 258 75 91, e-mail: info@tz-viskovo.hr.
Do skorog viđenja na 22. Halubajskom karnevalu, srdačno Vas pozdravljamo!
S poštovanjem,

 

Marina Jurić, dipl. tur. kom.

Direktor TU TZ Viškovo

 

Kontakt

Ivan Prpić predsjednik

tel./fax. 053/881-609

Mail: dom.kulture.senj@gs.t-com.hr

Gdje se nalazimo?

53270 Senj, Juriše Orlovića 2
Pučko otvoreno učilište “M.C.Nehajeva” Senj

Kontaktiraj nas

Share This