Višokovo

Višokovo

Program događanja Pust 2020.
17. 01. – 25.02.2020.

DATUM DOGAĐANJE
17.01.2020. 18.00 Antonja – Breg, Viškovo

Marinićeva muzika
Predaja općinskega kjuča pusnoj meštrice i maškaran,
obešanje pusta

18.01.2020. 10.00 Parkiralište Milihovo

11. Rally maškaraneh oktanac Halubje – Liburnija 2020.

18.01.2020. 15.00 Šator na parkiralištu Milihovo
Prijem za predstavniki karnevalskeh grup
17.00 21. HALUBAJSKI KARNEVAL – NOĆNI KARNEVAL
POTLA KARNEVALA ZABAVA VA ŠATORE NA PARKIRALIŠTE
MILIHOVO
uz nastup Grooversi i Slovenski Muzikantje

19.01.2020. 11.00 – 14:00 Marčelji

16. Smotra mićeh zvončari pul Marčeji

25.01.2020. 18.00 Boćarija pul Marinić
18. Maškarani ženski boćarski turnir
01.02.2020. 16.00 Caffe bar Parabela, Dovičići

Maškarana humanitarna akcija "VELO MAŠKARANO SRCE"
20.00 Caffe bar Parabela , Dovičići
Maškarano druženje "ČA TE JA POZNAN ?!?"
Izbor najboje maškare, bogate nagrade, gosti iznenađenja…

08.02.2020. 17.00 Pikado klub Nevera – Marinići

Pusni turnir va pikade
14.02.2020. 20.00 Dom Marinići

Pusni koncert Limene glazbe Marinići

23.02.2020.
PUSNA NEDEJA

8.00 Marčelji
Obahajanje Halubajskeh zvončari

24.02.2020.
PUSNI PUNDEJAK

8.00 Marčelji
Obahajanje Halubajskeh zvončari

25.02.2020. PUST 8.00 Marčelji

Obahajanje Halubajskeh zvončari
15.00 Breg, Viškovo
Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje
Humanitarna padela – podjela repe
16.30 Breg, Viškovo
Okupjanje maškar i zabavni program uz voditelji
17.30 Zvončarska tombula
18.00 Prihajanje Halubajskeh zvončari
18.30 Paljenje pusta

Kontakt

Ivan Prpić predsjednik

tel./fax. 053/881-609

Mail: dom.kulture.senj@gs.t-com.hr

Gdje se nalazimo?

53270 Senj, Juriše Orlovića 2
Pučko otvoreno učilište “M.C.Nehajeva” Senj

Kontaktiraj nas

Share This