Pravilnik

PRAVILNIK ZA ORGANIZACIJU 

1. Hrvatska udruga karnevalista tijekom godine održava dvije Godišnje Skupštine i to u formi vikend druženja:
proljeće (grad/općina/mjesto) na kontinentu
jesen (grad/općina/mjesto) na priobalju

2. Isticanje kandidature za domaćinstvo vrši se na Skupštini i to za vrijeme dvije godine unaprijed, kako bi se domaćin upravo u dogovoru s
loklanom zajednicom mogao kvalitetno pripremiti za realizaciju Skupštine (domaćinstva).

3. Grad / Općina / Mjesto koji se izabere za domaćina Skupštine, obvezuje se:

– Dogovoriti prihvatljivu cijenu boravka u hotelu, jer svi sudionici Skupštine podmiruju troškove hotelskog smještaja
– Osigurati dvoranu sa pripadajućom tehničkom opremom (razglas) za održavanje sjednice Predsjedništva i same Skupštine
– Osigurati nazočnost Skupštini predstavnika Županije, Grada, Općine i Turističke zajednice
– Na sjedalice u dvorani u kojoj se održava Skupština staviti promomaterijale domaćina (Turistička zajednica ili sl.)
– Organizirati zajedničko fotografiranje sudionika
– Obavijestiti i osigurati nazočnost elektronskih i pisanih medija Skupštini
– Organizirati (petak) – piće dobrodošlice ili domjenak uz malo pjesme (harmonika i gitara,ili sl.) koji ne mora nužno biti u hotelu,
već može biti u prostorijama Udruge ili sl. već po financijskim mogućnostima i procijeni domaćina.
– Organizirati (subota) poslije Skupštine izlet ( brodom, autobusom ili sl.) uz harmoniku i gitaru ili sl. , tijekom kojeg može biti organiziran i
ručak, ovisno o financijskim mogućnostima i procijeni domaćina.
– Organizirati (subota) Gala večeru pod maskama koja ne mora biti nužno u hotelu već u prostorijama udruge ili sl. što domaćinu ne
predstavlja veliki financijski izdatak. Poželjno je da na Gala večeri, u organizaciji domaćina nastupa glazbeni sastav.
– Poželjno je da na Gala večeri nazoče predstavnici Županije,Grada, općine ili mjeseta a na poseban način maskirani domaćini kako bismo
upoznali dio karnevalske tradicije kraja u kojem se održava Skupština.
– Zasiguro postoje i organizacijske osobitosti koje moguće ovim Pravilnikom nisu obuhvaćene a iste mogu biti predmet razgovora i
dogovora Hrvatske udruge karnevalista i domaćina.

4. Ukoliko domaćin iz objektivnih i nepredvidivih razloga nije u mogućnosti realizirati preuzete obveze dužan je blagovremeno (godinu dana
prije) o tome pismenim putem obavijestiti Predsjedništvo Hrvatske udruge karnevalista.

SVE OBVEZE KOJE SE TIĆU DOMAĆINA TREBAJU SE REALIZIRATI NA NAČIN
DA SE SAČUVA DIGNITET UDRUGE I DOMAĆINA ZAJEDNO!

Kontakt

Ivan Prpić predsjednik

tel./fax. 053/881-609

Mail: dom.kulture.senj@gs.t-com.hr

Gdje se nalazimo?

53270 Senj, Juriše Orlovića 2
Pučko otvoreno učilište “M.C.Nehajeva” Senj

Kontaktiraj nas

Share This