Ambmlem saveza

Ivan Balažević, akademski slikar, grafičar, autor je amblema Hrvatske udruge karnevalista. Samostalni je likovni umjetnik i živi u Novom Vinodolskom. Mediji kojima se izražava su slikarstvo, grafika, grafičko oblikovanje, ilustracija, te kazališna i lutkarska scenografija.
Rođen je 1949. u Tavankutu, godine 1968. maturirao je arhitekturu na srednjoj tehničkoj školi, a 1972. je godine diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. M. Detonija. Tijekom studija učio je od vrsnih umjetnika F. Kulmera, A. Kinerta, I. Lovrenčića, D. Paraća, F. Bace, A. Kaduza, F. Para, M. Peića i M. Meštrović.
Do sada je sudjelovao na preko stotinu skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu kao pozvani autor ili kao prihvaćen ocjenom kompetentne komisije – Zagreb, Rijeka, Osijek, Split, Munchen, (D), Klagenfurt (A), Graz (A), Capezano di Camoire (I), Rostock (D), Jalta, Szeged (H), Warszava i Gdyna (PL), Rio de Janeiro (BRA), Michigan (USA), Kawasaki (Japan), Detroit (KAN), Sinj, Ljubljana (SLO).
S više se od 40 samostalnih izložbi predstavio u Subotici, Tavankutu, Novom Vinodolskom, Opatiji, Rijeci, Lipi, Senti, Crikvenici, Vinkovcima, Zagrebu, Wolfhagenu (D), Puli, Budapestu, (H), Klagenfurtu (A), Rabu, Selcima, Senju, Osijeku, Gospiću, Driveniku, Karlovcu, Grobniku, Kraljevici, Baselu (CH), Vrbniku, Dramlju, Bakru, Krku, Bribiru, Sisku, Kutini, Hrvatskoj Kostajnici, Pecsu (H), Koprivnici. I to sa sljedećim ciklusima : “Crno s bojanim naglascima”, “Opatija u bijelom i tirkizu”, “Akt portret i krajolik”, “Zelena i indigo Mediterana”, “Bunjevačke slike”, “Bijelo svjetlo Mediterana”, “Slike dana i noći”, “Mediteranske noćne”, “Križ, raspelo”, “Slike rata i sjećanja”, “Dubrovnik gori”, “Femme fleur”, “Klavir još čeka”, “Portreti književnika”, “Tajna je slatka žeđ”, Grafička mapa “Tragom Frankopana”, “Boucruet noir”, “12 slika 12 mjeseci jednog slikara”, “Light & Person”, “Zastor, iza, ispred i kroz”, “Mimikrije”, …
Ivan Balažević je dobitnik brojnih nagrada, a neke su od dodijeljenih mu važnijih nagrada za likovni rad: Prva nagrada za grafiku na izložbi studenata Akademije (1972., Zagreb), Prva (izvedbena) nagrada na natječaju za tapiserije za Kawasaki (Japan), Velika nagrada SIZ-a kulture za slikarstvo, Prva nagrada na međunarodnom Ex-tempore u Opatiji, Godišnja nagrada HDLUR-a za slikarstvo, Scena, lutke i kostimi najbolje lutkarske predstave u Hrvatskoj (SLUK, 1989.), Prva nagrada za slikarstvo na jubilarnoj izložbi 40. obljetnice HDLUR-a, Prva nagrada (izvedbena) na natječaju za grb grada Senja, Nagrada grada Rijeke za slikarstvo 1992., Nagrada grada Novog Vinodolskog 1996., Treća nagrada likovne kolonije Grobnik 1997., Treća nagrada za turistički znak Malinske, Prva nagrada za amblem radija Senj, Prva nagrada za amblem Saveza udruga hrvatskih karnevalskih gradova, Nagrada za grafiku na izložbi Szeged/Subotica, Više otkupnih nagrada na izložbama, Prva nagrada za grb i zastavu općine Vinodolske.
O stvaralaštvu su Ivana Balaževića snimljena četiri kratka filma, a njegove se slike nalaze u zbirkama suvremene umjetnosti, kao i u privatnim zbirkama, u Hrvatskoj, Europi, Americi, Africi i u Australiji.

 

Kontakt

Ivan Prpić predsjednik

tel./fax. 053/881-609

Mail: dom.kulture.senj@gs.t-com.hr

Gdje se nalazimo?

53270 Senj, Juriše Orlovića 2
Pučko otvoreno učilište “M.C.Nehajeva” Senj

Kontaktiraj nas

Share This