Općina Vinodolska

12. Griški krabunoški susret – Grižane 2018.
Pozivamo Vas na obilježavanje velike maškarane povorke
“12. Griškog krabunoškog susreta” u Grižanama u nedjelju, 28. 1. 2018. godine.

U 12.00 sati bit će održan prijem za predstavnike gupa u prostorijama Mjesnog odbora u centru Grižana.

U 12.30 sati bit će organizirana dječja reduta, potom povorka kreće prema griškoj placi gdje će se odvijati predstavljanje grupa.

U povorci sudjeluju maškarane grupe s područja Vinodola i okolice.

 

S obzirom na veselo i maškarano događanje, pozivamo Vas da posjetite “12. Griški krabunoški susret” u Grižanama, događaj koji govori o dugoj tradiciji krabunoških (maškaranih) običaja u Grižanama.

Pridite i bit će nan lipo!

 

Sa štovanjem

Kontakt:

Dean Barac – 091/556-7077

Iris Bruketa Milić – 091/248-7302

 

Kontakt

Ivan Prpić predsjednik

tel./fax. 053/881-609

Mail: dom.kulture.senj@gs.t-com.hr

Gdje se nalazimo?

53270 Senj, Juriše Orlovića 2
Pučko otvoreno učilište “M.C.Nehajeva” Senj

Kontaktiraj nas

Share This